2. Genel Kurul Çağrısı 22 Mart, 2021 / 13:00

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 29 Mart 2021 de aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir.

Tüm üyelerimizin katılımını bekleriz.

GENEL KURUL TOPLANYI GÜNDEMİ

1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
2. Divan Heyeti seçimi oturum tutanağını imza yetkisi verilmesi,
3. Genek Kurula kadar olan faaliyet raporlarını sunulması,
4. Yeni Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi,
5. Yeni Yönetim Kurulu'na bütçe yapma ve uygulama yetkisinin verilmesi,
6. Dilekçeler ve kapanış.Datça Kooperatifiİskele Mahallesi, 225 Sokak, NO:17,
Yamaçevleri Daire C/3, Datça / Muğla